We gaan door met PMD+

In 2019 startten we een proef en gingen we ons afval anders inzamelen. Plastic en drankenkartons breng je sindsdien niet meer naar een verzamelbak in de buurt, maar doe je samen met het restafval in de grijze PMD+bak thuis.

Uit de resultaten blijkt namelijk dat we meer plastic uit het restafval halen dan voor de proef. Maar liefst 15 kilo. Dat is het dubbele dan voorheen! Een goede reden voor ons om door te gaan met de nascheiding. En dus niet meer terug te gaan naar bronscheiding. Een andere belangrijke reden om door te gaan is voor het gemak. Je hoeft het zelf niet meer apart in te zamelen. Plastic, metaal, drankenkartons en restafval doe je bij elkaar in één bak. Wij zorgen ervoor dat het eruit gehaald wordt door de nascheidingsinstallatie in Rotterdam.

Het kan beter

Het PMD-afval halen we er dus voortaan machinaal uit. Maar helaas zit er tussen het restafval dan nog veel afval wat er niet thuishoort dat we wel apart inzamelen (bronscheiden). Denk aan groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Dit hoort in de groene GFT-bak. Daarnaast komen we ook regelmatig papier en karton tegen waar we een speciale blauwe bak voor thuis hebben. En ook textiel en glas zit er tussen. Dat mag naar de verzamelcontainers in de buurt.

Beter scheiden

Als we deze afvalsoorten apart houden, kunnen we het recyclen. Anders wordt het verbrand met het restafval en dat is zonde. Het is slecht voor het milieu en het is ook veel duurder dan de verwerking van gft (bijvoorbeeld
tot compost). En het nascheiden zou ook nog veel beter gaan! Dus hoe minder restafval, hoe beter.

Tips

De komende tijd komen we met tips en acties om afval nog beter te scheiden dan we nu doen. We brengen nog eens in kaart wat in welke bak thuishoort en geven meer informatie over de verschillende afvalstromen. Houd onze communicatiekanalen dus in de gaten. Nu al meer weten over het goed scheiden van afval? Ga naar www.watdebak.nl.