Corona-steunfonds cultuur gemeente Terneuzen opengesteld voor aanvragen over 2021

Culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen over het jaar 2021 een aanvraag indienen voor een eenmalige bijdrage uit het gemeentelijke Corona-steunfonds cultuur. Dit onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de 1e perioderapportage 2022.

De gemeente wil met dat steunfonds lokale culturele voorzieningen helpen die als gevolg van de Corona-pandemie in de financiële problemen zijn gekomen. In het bijzonder door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca.

Eenmalige bijdrage

Aanvragen om een eenmalige bijdrage over 2021 uit dat fonds moeten uiterlijk 1 maart 2022 digitaal zijn ingediend. Dat kan via onze website.

Toetsing

We toetsen aanvragen aan het ‘Afwegingskader corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen 2021’.
Welke stukken bij de aanvraag moeten zijn gevoegd staat in dat afwegingskader.