Laat je kind meedoen!

Het nieuwe jaar is begonnen: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar wat als er onvoldoende geld is om uw kind(eren) mee te laten doen op school of bij culturele activiteiten? De gemeente Terneuzen wil alle kinderen gelijke kansen bieden. Hiervoor werkt de gemeente Terneuzen samen met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Deze stichting zorgt voor de afhandeling van aanvragen voor bijdragen aan activiteiten op gebied van sport, cultuur en/of onderwijs.

Kinderen van 0 tot en met 18 jaar die in gemeente Terneuzen wonen, kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van Stichting Leergeld. Hun ouders en/of verzorgers moeten kunnen aantonen dat hun inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.
Stichting Leergeld biedt ondersteuning op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Onderwijs
U kunt een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld een vergoeding van de ouderbijdrage, deelname aan een schoolreisje of schoolkamp, voor de aanschaf van een laptop/computer voor schoolgebruik of voor overige noodzakelijke schoolkosten. Als uw kind met de fiets naar school gaat, kan Stichting Leergeld wellicht ondersteunen bij de aanschaf van een fiets.

Sport     
Bij de stichting kan een aanvraag worden ingediend voor de vergoeding voor de contributie van de sportclub. Ook kan de stichting helpen bij de aanschaf van sportkleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Daarnaast kunt u ook een aanvraag indienen voor deelname aan zwemles.

Cultuur     
De stichting ondersteunt ook op het gebied van cultuur. Hierdoor kan een kind deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles, balletles of scouting.

Aanvraag
Wilt u een aanvraag voor ondersteuning aan uw kind(eren) voor onderwijs, sport en/of cultuur indienen? Ga dan naar www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen en klik op de knop ‘Doe een aanvraag!’. Stichting Leergeld neemt daarna persoonlijk contact met u op en bespreekt de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met aan-z en bespreek de mogelijkheden. Dit kan via het telefoonnummer 0115-563 015 of via e-mail info@aan-z.eu.