Rioolverstopping: bel bij twijfel altijd eerst de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. In de afbeelding is dit schematisch weergegeven. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen of de zwanenhals (sifon) schoon te maken. Als dat niet helpt, moet u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op (laten) graven en controleren (zie afbeelding). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.


Hoe weet ik of de ontstopping op mijn terrein of op gemeentegrond zit?

• Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit moet u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf oplossen. Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
• Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dan zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact op met de gemeente via tel. 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor urgente zaken naar tel. 088-2052066. De verstopping verhelpen wij zo snel mogelijk en zonder kosten. Behalve als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk stuk is. Dan zijn de kosten voor uw rekening.


Let op

Als u zonder overleg met de gemeente zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond.


Producten en stoffen die niet in het riool thuishoren

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn:
• Vaste stoffen zoals: luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, etensresten, plastic enzovoort.
• Olieproducten en chemische stoffen zoals: resten motor- en kruipolie, frituurvet, slaolie en braadvet enzovoort.


Gevolgen lozing

Lozing van deze producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Het is dus beter om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te gebruiken en olie-/chemische stoffen in te leveren bij de milieustraat.


Melding doen van verstopping

Heeft u last van een verstopping? Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-2052066. Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen via onze website. Doe een MOR-melding. Als u twijfelt of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt, neem dan ook altijd contact met ons op. Ga voor meer informatie en veel gestelde vragen naar onze website.