Vergoeding voor kosten toegangscontrole

Maak je als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. De landelijke overheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen voor extra kosten die specifiek gemaakt zijn om de CTB-controle goed vorm te geven.

U kunt financiële ondersteuning aanvragen over de periode 22 september tot en met 31 december 2021. De volgende extra kosten komen in aanmerking voor vergoeding:

  • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
  • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  • verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over hiervoor genoemde kosten.

Het beschikbare bedrag is niet eindeloos. Daarom beoordelen wij als gemeente wekelijks of uw aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Op die manier proberen we het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk over de hele periode te verdelen.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor vergoeding indienen via www.terneuzen.nl/ctb. Op deze pagina vindt u meer informatie, de geldende voorwaarden en een aanvraagformulier. Hierop vult u onder andere in:

  • De kosten, kostensoort(en) en waarom de gemeente deze moet vergoeden;
  • Wanneer de kosten zijn gemaakt. Hierbij stuurt u facturen ter onderbouwing mee.

U vraagt de ondersteuningsgelden steeds per maand aan. Wij beoordelen iedere week de op dat moment ingediende aanvragen en koppelen terug hoeveel we u toekennen.

Vragen

Heeft u vragen over het indienen van de vergoedingsaanvraag? Kijk op de www.terneuzen.nl/ctb voor meer informatie of mail uw vraag naar p.verploeg@terneuzen.nl.