Controle kamerverhuur arbeidsmigranten in Sluiskil en Terneuzen

Toezichthouders van de gemeente Terneuzen in Sluiskil en Terneuzen hebben woensdag 15 juni een controle gedaan op kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
Bij de controle van 16 woningen hebben de toezichthouders verschillende overtredingen vastgesteld. Alle aangetroffen bewoners waren meewerkend en toonden begrip voor de controle.

Overtredingen

  • 16 woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
  • 6 woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals het ontbreken van blusmiddelen en onjuist gebruik van verdeeldozen. Ook waren rookmelders niet of op een onjuiste manier geplaatst en rookmelders werkten niet.
  • In 7 woningen zijn overtredingen vastgesteld van de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betreffen bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik trap, ontbreken van glas in deur- en raamopeningen en kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.
  • 40 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
  • Op twee adressen werden huishoudelijke afval opgeslagen in de achtertuin wat overlast voor de woonomgeving kan veroorzaken.

De eigenaren van de gecontroleerde woningen krijgen een brief met het dringend verzoek een einde te maken aan de overtredingen.Dit jaar zullen nog twee controles gehouden worden op nader te bepalen locaties.

Controles                                                                                  
De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen. Daarnaast ook om een duidelijk signaal af te geven aan bedrijven en burgers om zich aan de regels te houden en dat we overtreding daarvan niet toestaan. Vanzelfsprekend zijn er bedrijven en burgers die zich wel aan de regels houden. Voor hen is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand zich niet aan de regels houdt. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Waarop is gecontroleerd?
De gemeente heeft gecontroleerd op vergunningen voor kamerverhuur, Woningwet, Bouwbesluit, overbewoning, overlast voor de omgeving en uitbuiting (bijvoorbeeld economische of seksuele uitbuiting) en registratie in de Basisregistratie Personen. Ook hebben de toezichthouders gekeken of de brandveiligheidvoorschriften in acht werden genomen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde CV installatie.

Melden helpt!
Het is de taak van de overheid om toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor de inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden en zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.