Controle coffeeshop in Terneuzen en sluiting woning

Woensdag 29 juni 2022 hebben toezichthouders en boa’s van de gemeente Terneuzen samen met de politie en de brandweer een controle gedaan in coffeeshop Miami in Terneuzen. Bij de controle hebben de toezichthouders overtreding vastgesteld van wet- en regelgeving. In de naastgelegen woning werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Bouw- en woningtoezicht constateerde een acuut gevaarlijke situatie in de woning. De verdiepingsvloer was deels ingestort of dreigt in te storten. Gelet op de risico’s is de woning per direct gesloten.

Doel controles
De aanwezigheid van handelshoeveelheden drugs vormt een gevaar voor de openbare orde en kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden door de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Daarnaast kunnen wij met deze controles onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving voorkomen. Deze controles zijn ook bedoeld om een duidelijk signaal af te geven aan bedrijven en burgers om zich aan de regels te houden en dat we overtreding daarvan niet toestaan.

Waarop is gecontroleerd?
De gemeente heeft de coffeeshop gecontroleerd op naleving van de gedoogvoorwaarden, verleende vergunningen, Woningwet, Bouwbesluit en gebruik van het pand. Ook hebben de toezichthouders gekeken of de brandveiligheidsvoorschriften werden nageleefd. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde CV installatie.

Melden helpt!
Het is de taak van de overheid om toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor de inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden en zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.