Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Meld hem of haar dan aan!

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje gezet mogen worden. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding. Ook wel ‘lintje’ genoemd.

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur of pleegzorg, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de persoon werkt.

Meer informatie

Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden op www.lintjes.nl. Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden. U kunt bij ons terecht met alle vragen over uw voorstel. Neem contact op met Theuni Oosterling via tel. 14 0115.

Indienen voor 1 augustus

De aanvragen voor Koningsdag 2023 moeten voor 1 augustus 2022 bij de burgemeester zijn ingediend. Het is van groot belang dat u bij het indienen van het voorstel ook brieven toevoegt van ondersteuners van het voorstel (verenigingen, organisaties e.d. waar de maatschappelijke activiteiten betrekking op hebben).