Pumptrackbaan voor Sluiskil

Het dorpspark van Sluiskil wordt dankzij leerlingen van basisschool ’t Mozaïek straks een hele beleving. Deze zomer wordt er in het park een pumptrackbaan aangelegd en in het najaar komen er speel- en fitnesstoestellen. Dit is de uitkomst van de ideeën die de kinderen vorig jaar presenteerden voor een leuker en mooier Sluiskil.

Van skatebaan naar pumptrackbaan

Uit alle ideeën heeft de kinderraad van de basisschool gekozen voor één plan, namelijk het  opwaarderen van de skatebaan. De bovenbouwleerlingen gaven een aantal voorwaarden mee: het moest een veilige plek worden, met meer sociale controle, meer uitdaging voor skaten, fietsen en steps. Ook moest het een plek worden voor jeugd van alle leeftijden. Op basis van deze eisen hebben verschillende leveranciers een voorstel ingediend. Op 30 mei kozen de kinderen dus voor een pumptrackbaan met speel- en fitnesstoestellen in het centrum van het dorpspark.
Wethouder Sonja Suij (Jeugd): “Wij zijn enthousiast en meer dan tevreden over de uitkomst van het traject. Straks kunnen de kinderen en de volwassenen uit Sluiskil genieten van een nieuwe moderne voorziening. Het is mooi om te zien dat de kinderen niet alleen aan zichzelf dachten, maar ook aan hun dorpsgenoten. Dat bewijst voor ons nogmaals dat je met kinderen heel goed plannen kunt maken.”

Enthousiasme en zorgen van omwonenden

Op 4 juli presenteerden de kinderen samen met de gemeente de plannen aan de ouders en omwonenden van het dorpspark. De reacties waren positief. Enkele omwonenden spraken wel hun zorgen uit over hangjongeren met bijvoorbeeld scooters. De gemeente gaat kijken naar de mogelijkheden om bromfietsen en scooters te weren uit het park.

Officiële opening

Begin augustus start de aanleg van de pumptrackbaan. De realisatie hiervan duurt ongeveer twee weken. Daarna wordt de baan gekeurd, dit duurt zes weken. Naar verwachtingworden de pumptrackbaan en de speel- en fitnesstoestellen in oktober feestelijk in gebruik genomen.  Samen met jeugdwerkers van aan-z en sportondersteuners werken we aan een programma voor na de zomervakantie. Zo kan Sluiskil optimaal gebruik maken van de pumptrackbaan en de andere toestellen.

Gezond in de Stad

Dit initiatief is onderdeel van ‘Gezond in de Stad’: een landelijk project om gezondheidsachterstanden aan te pakken. De gemeente Terneuzen gaat er van uit dat een goede fysieke en sociale leefomgeving kinderen gezonder kan maken. Door de ideeën van kinderen over hun leefomgeving serieus te nemen en daar iets mee te doen, ontwikkelen ze ook vaardigheden op het gebied van actief burgerschap. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen, problemen op te lossen en krijgen meer zelfvertrouwen. Voor Sluiskil betekent de bijdrage van de jeugd een nieuwe invalshoek bij de verbetering van de leefbaarheid van het dorp.