Steven de Waal nieuwe gemeentesecretaris Terneuzen

Met de aanstaande pensionering van Jan Princen is Steven de Waal per 1 oktober 2022 de nieuwe gemeentesecretaris van Terneuzen. Met instemming van de ondernemingsraad heeft het college van burgemeester en wethouders hem vandaag benoemd als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Steven de Waal neemt het stokje vanaf 1 oktober 2022 over van Jan Princen die per 1 januari met pensioen gaat.

Burgemeester Erik van Merrienboer: “Wij hebben groot vertrouwen dat de organisatie met Steven de Waal aan het roer de grote opgaven waar onze gemeente voor staat, aankan en dat hij onze organisatie nog meer toekomstgericht maakt. Het goede werk van zijn voorganger, onder meer op het vlak van organisatievernieuwing en samenwerking, is bij Steven ook in stevige handen.”

Over Steven de Waal

Steven de Waal is geen onbekende binnen de gemeente Terneuzen. In 2004 zette hij zijn eerste stappen binnen de gemeente als afdelingshoofd Sociale Zaken. Vanaf 2009 was hij afdelingshoofd Samenleving en sinds 2017 afdelingshoofd Realisatie & Beheer. Steven is 50 jaar oud en woonachtig in Hulst.

Steven de Waal: “Het is een grote eer om straks gemeentesecretaris van Terneuzen te zijn. Al geruime tijd werk ik met volle overgave voor de gemeente. Ik kijk zeer uit naar de (hernieuwde) samenwerking met de collega’s en de partners waar de gemeente mee samenwerkt. Graag wil ik met elkaar blijven bouwen aan een organisatie waar het prettig werken is en die het goede doet voor Terneuzen.”