Wijziging parkeersituatie parkeerterrein Binnenvaartweg

Per 1 augustus wijzigt de parkeersituatie op parking Binnenvaartweg in Terneuzen. Het eerste deel van de parkeerplaats (bij de entree van het parkeerterrein) is alleen nog voor vergunninghouders Binnenvaartweg. Op het deel ernaast kan nog vrij geparkeerd worden.

Het terrein aan de Binnenvaartweg is eigendom van de gemeente Terneuzen en het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Het was de bedoeling het terrein in te richten als bouwterrein voor opslag van materiaal voor de bouw van de Nieuwe Sluis, maar bleek niet nodig. De afgelopen jaren is daardoor een parkeerterrein met vrij parkeren ontstaan. Een deel van het terrein is nu nodig voor het parkeren van voertuigen van medewerkers van verschillende havengerelateerde bedrijven die op het sluizencomplex werkzaam zijn. Dit onder meer omdat de parkeerplaats bij de voormalige Koninklijke Marechaussee op termijn verdwijnt en de steiger voor de sleepdiensten verplaatst naar de nieuwe dienstenhaven.

Overgangsperiode

De komende periode worden alle betrokken partijen geïnformeerd over de nieuwe parkeersituatie. Op de parking staan borden om het deel voor vergunninghouders aan te geven. Het deel voor vergunninghouders aan het begin van de parkeerplaats is alleen voor vergunninghouders met een parkeervergunning voor de Binnenvaartweg en niet voor inwoners van de binnenstad met een parkeervergunning. Het vrije parkeerdeel is voor iedereen. Na de overgangsperiode kan de gemeente handhaven op voertuigen die verkeerd geparkeerd staan.

Meer info

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar parkeren@terneuzen.nl of nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu. Of bel naar tel. 0115-455 490.