Afspraken rond aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken

Woningcorporaties Clavis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de twee huurdersorganisaties en de gemeente Terneuzen, zetten samen de schouders onder betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in de gemeente Terneuzen. Hiervoor ondertekenden ze afgelopen maandag de prestatieafspraken 2022-2025.

Ze maakten afspraken over het verbeteren van de balans in het woningaanbod, het onderhoud en de verduurzaming van huizen, de bouw van nieuwe huizen, wijken vitaal en leefbaar maken/houden en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare inwoners. Daarbij is aandacht voor specifieke groepen, zoals ouderen, kwetsbare doelgroepen en vluchtelingen. Verder is er, meer dan in voorgaande jaren, aandacht voor woonruimte voor middeninkomens.

Wat merken de huurders van de afspraken? De corporaties investeren fors in de verduurzaming van het woningbezit. Door woningen bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken, worden ze energiezuiniger. Dit zorgt voor meer comfort en lagere energielasten voor huurders. Ook zetten de corporaties in op tijdelijke huisvesting en initiatieven die doorstroming in de woningmarkt bevorderen. Dit doen ze onder meer met een doorstroommakelaar. Zo kunnen inwoners sneller een passende woning krijgen.

Afspraken rond aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken