Bomen kappen en herplanten

Helaas moeten we ook in de komende herfst/winterperiode weer bomen rooien. De oorzaken hiervoor zijn heel verschillend. Veruit de meest voorkomende reden is de afnemende gezondheid van een boom. Bijvoorbeeld kastanjebomen die te zeer zijn aangetast door de bloedingsziekte, essen die afsterven door de essentaksterfte, andere boomsoorten die last hebben van zwammen of ouderdom. Maar ook bomen die de extreme droogte niet goed doorstaan hebben en bomen die al dood zijn, ruimen we op.

Omwonenden ontvangen van ons een brief over de voorgenomen kap- en herplantplannen. Voor elke boom die we kappen, laten we er ook ten minste één terug groeien. Kan dat niet op dezelfde plaats? Dan zoeken we een ander plekje om een nieuwe boom te planten. Liefst in dezelfde straat of wijk. Is dat niet mogelijk dan zoeken we ergens anders een plekje.

Wilt u weten waar we bomen kappen en herplanten? U kunt de volledige lijst terugvinden op https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Groen/boom_kappen/Bomenrooilijst_2022_2023. We verwachten dat we de bomen in november/december kappen.
 
Dit jaar kappen we 170 bomen. Daar willen we 197 nieuwe bomen voor herplanten of uit laten groeien. Bomen uit laten groeien in plaats van herplanten doen we bijvoorbeeld in bosplantsoenen waar we bomen moeten kappen. Het is vaak moeilijk in een bestaand bosje een nieuwe boom aan te laten slaan. Daarnaast zorgt de kringloop in een bos zelf voor nieuwe bomen. Vaak staan er al voldoende opvolgers om de te kappen boom heen die door de kap een betere kans krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige boom.

Bomen kappen en herplanten