Nieuwe gemeentesecretaris Terneuzen

Steven de Waal is per 1 oktober 2022 de nieuwe gemeentesecretaris van Terneuzen. Hij volgt Jan Princen op, die met pensioen gaat. Zowel Jan Princen als Steven de Waal werkten lange tijd binnen de gemeente Terneuzen voordat ze gemeentesecretaris werden. Jan Princen begon in 2003 als directeur Maatschappelijke en Facilitaire Zaken en werd in 2017 gemeentesecretaris. Steven de Waal begon in 2004 als afdelingshoofd Sociale Zaken en was daarna afdelingshoofd Realisatie & Beheer. De verbondenheid van beiden met de organisatie zorgt voor continuïteit.

Burgemeester Erik van Merrienboer: “Met Jan Princen hebben we een flinke stap gemaakt in de organisatievernieuwing en samenwerking. Ik heb het volste vertrouwen dat Steven de Waal de grote opgaven waar onze gemeente voor staat, aankan en dat hij onze organisatie nog meer toekomstgericht maakt. Ik dank Jan voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren.”