Raadsinformatieijeenkomst 13 oktober

Op donderdag 13 oktober 2022 houden wij een raadsinformatiebijeenkomst. Deze openbare bijeenkomst is onderverdeeld in twee delen. U bent welkom om aanwezig te zijn bij een, of bij beide delen van deze bijeenkomst.

Deel 1: Begroting 2023 en uitkomsten september circulaire gemeentefonds (19.30-20.30 uur)
We lichten de begroting 2023 en de uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds toe. Door middel van een presentatie tonen we de belangrijkste financiële cijfers. In de raadsvergadering van 10 november 2022 behandelt de gemeenteraad de begroting 2023.

Deel 2: Locatiekeuze voortgezet onderwijs (20.30-21.30 uur)
We verkenden twee locaties (Vliegende Vaart en Zeldenrustlaan) voor nieuwe huisvesting van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de resultaten van deze verkenning. In de raadsvergadering van 15 december 2022 behandelt de gemeenteraad het voorstel over de locatiekeuze.

Plaats en tijd

De raadsinformatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 oktober, in de raadszaal van het stadhuis, Stadhuisplein 1 Terneuzen. Komt u alleen voor het tweede deel, dan wordt u binnengelaten in de raadszaal na afronding van het eerste deel, om 20.30 uur.