Uitnodiging filmvertoning ‘Drinkbare Rivieren: kompas voor onze Schelde?’

Op vrijdag 25 november organiseert gemeente Terneuzen de filmpresentatie ‘Drinkbare Schelde’ door ecoloog en filosoof Li An Phoa. Li An zet zich in voor een wereld met drinkbare rivieren. Wethouder Laszlo van de Voorde (transities klimaat en duurzaamheid) opent de avond. We vertonen de film van Thom Verheul over Li Ans voettocht langs de Maas. Daarna houdt zij een interactieve sessie over hoe drinkbare rivieren een kompas voor onze Schelde kunnen zijn.

Li An Phoa is de oprichter van Stichting Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College. De waterkwaliteit van rivieren is door menselijke activiteit de afgelopen decennia sterk verslechterd. Het water in de rivieren, waarlangs mensen leven, is niet meer drinkbaar. Hier zet Li An zich voor in. Ze mobiliseert mensen in stroomgebieden als een rivierfamilie richting een drinkbare rivier. Samen met haar partner Maarten van der Schaaf schreef ze in 2021 het boek ‘Drinkbare rivieren’ over haar levenswerk. Meer informatie: www.drinkablerivers.org. Hier vindt u ook een link naar de trailer ‘Drinkbare Maas’, over Li Ans wandeling van 1.000 kilometer langs deze rivier.

Handelingsperspectief
Wethouder Laszlo van de Voorde: “Terneuzen is gelegen in een rivierdelta. We hebben belang bij schone rivieren en duurzaam watermanagement in het stroomgebied. Het ecosysteem in de Westerschelde is echter afhankelijk van wat er stroomopwaarts gebeurt. Je moet er niet aan denken rechtstreeks uit de Westerschelde te drinken. Li An is een vrouw met een missie. Zij strijdt voor drinkbare rivieren en naar wat daarbij handelingsperspectief biedt.”

Meer informatie en aanmelden
De avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Om 19.30 uur is er een kort welkomstwoord, daarna start de film. Deze duurt 90 minuten. Afsluitend is er een interactieve sessie en gelegenheid voor napraten en een drankje (op eigen kosten). Locatie: bibliotheek van Terneuzen, Bellevue 1. Aanmelden kan via duurzaamheid@terneuzen.nl. Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt.

Uitnodiging filmvertoning ‘Drinkbare Rivieren: kompas voor onze Schelde?’