Verlenging crisisnoodopvang in voormalige bibliotheek Terneuzen

Het college heeft besloten om de crisisnoodopvang in de voormalige bibliotheek in Terneuzen te verlengen. Dit omdat de doorstroom van asielzoekers nog altijd onder grote druk staat. Er zijn nog steeds onvoldoende opvangplekken.

Het Rijk heeft de veiligheidsregio’s gevraagd om vanaf 1 oktober per regio het aantal crisisnoodopvangplekken te verhogen van 225 naar 450 plekken. Binnen Zeeland is geen locatie voor grote aantallen asielzoekers beschikbaar. Daarom wordt door de Zeeuwse gemeenten gekeken naar kleinere opvanglocaties, verspreid over de provincie.

Tot 1 januari 2023

Vanaf 22 juli wordt crisisnoodopvang geboden aan maximaal 75 asielzoekers in de voormalige bibliotheek in Terneuzen. Het college wil haar verantwoordelijkheid in de huidige asielcrisis blijven nemen. Dit betekent dat de opvang die de afgelopen periode is geboden ook na 1 oktober wordt gecontinueerd. Op basis van de landelijk gemaakte afspraken gaan we daarbij uit van verlenging voor een periode van 3 maanden, dus tot 1 januari 2023. We houden daarbij de capaciteit van 75 opvangplekken aan. We gaan er vanuit dat de aanvullende vraag van de rijksoverheid leidt tot voldoende Zeeuwse plekken voor crisisnoodopvang.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden worden dinsdagmiddag 27 september per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 28 september.

Meer informatie

Op www.terneuzen.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie, waaronder veel gestelde vragen en antwoorden.