De verkiezingen op een rij

Op woensdag 15 maart vinden de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen plaats. Ondanks dat de thema’s van de provincie en het waterschap misschien niet erg bekend voelen, gaan ze wel over onze omgeving. Uw stem telt!

Het is uw kans om mee te beslissen wie de nieuwe leden van de Provinciale Staten van Zeeland én het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen worden. U heeft dus invloed op wie de komende jaren besluiten mag nemen over hoe alles in de provincie en bij het waterschap wordt geregeld. Die besluiten gaan over uw omgeving!

Verkiezingen Provinciale Staten

De inwoners van de provincie kiezen de leden van de Provinciale Staten: de statenleden. Zij bepalen de doelen van de provincie, hoe we die doelen bereiken en hoeveel geld ervoor is. De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen, kiest u dus indirect wie in de Eerste Kamer terechtkomt en daarmee beslissingen voor héél Nederland neemt.

Verkiezingen waterschap Scheldestromen

De leden van het algemeen bestuur van het waterschap worden niet gekozen, maar benoemd. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. Zij bepalen de doelen van het waterschap, hoe we die doelen bereiken en hoe hoog de waterschapsbelasting is. Door te stemmen, heeft u invloed op de besteding van dit geld en welke keuzes het waterschap maakt.