Aanvragen kiezerspas of volmacht regelen voor Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Ga op 15 maart naar de stembus en bepaal mee wie de nieuwe leden van de Provinciale Staten van Zeeland én het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen worden. De koers van Zeeland ligt óók in uw handen! Als u niet naar een stembureau kunt, vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Of als u in een andere gemeente wilt stemmen, vraag dan een kiezerspas aan. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen:
1.    via uw stempas (onderhandse volmacht)
2.    via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Volmacht via uw stempas

Het makkelijkst is om de achterkant van de stempas in te vullen. U zet hier allebei een handtekening. Geef een kopie van uw rijbewijs, paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning mee.

Verder gelden deze regels:
-    de persoon die voor u stemt, moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen voor dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde waterschap;
-    deze persoon kan maximaal namens twee andere personen stemmen;
-    deze persoon woont in de gemeente Terneuzen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook van tevoren iemand aanwijzen om voor u te stemmen. Dit heet een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor moet vóór vrijdag 10 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Aanvragen kiezerspas

Als je wilt stemmen in een andere gemeente, vraag dan een kiezerspas aan. Bij beide verkiezingen moet de andere gemeente waar u wilt stemmen wel binnen grenzen van de provincie/het waterschap, dus in Zeeland, liggen.
U vraagt de kiezerspas online aan op www.terneuzen.nl/verkiezingen. Het kan ook schriftelijk of aan de publieksbalie in het stadhuis. Online en schriftelijk kan tot 10 maart 17.00 uur. Aan de balie kan dit op afspraak tot 14 maart 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Meer informatie

Meer informatie over de komende verkiezingen vindt u op: www.terneuzen.nl/verkiezingen