Oproep burgemeester: stem op 15 maart!

Burgemeester Erik van Merrienboer roept iedereen op om 15 maart te stemmen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Beste stemgerechtigde inwoners,

Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zeeland én de leden van het bestuur van waterschap Scheldestromen. Ik roep iedereen op om te stemmen. Door uw stem uit te brengen, geeft u mede richting aan belangrijke keuzes voor de toekomst van uw eigen leefomgeving.

De provincie en het waterschap en wat daar precies gebeurt, is misschien niet voor iedereen even goed bekend. Daarom leg ik graag uit waarom stemmen belangrijk is.

Waterschap

Waterschap Scheldestromen zorgt onder andere dat we droge voeten houden met sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater van huishoudens én bedrijven, regelt het waterpeil en beschermt de natuur. Hebben we met het oog op de stijgende zeespiegel bijvoorbeeld hogere dijken nodig? Of geven we stukken land terug aan de natuur? Hoe vaak moet het waterschap bermen maaien? En hoe schoon moet ons rioolwater zijn?

Die keuzes maakt het waterschapsbestuur. Door op woensdag 15 maart te stemmen, heeft u invloed op de keuzes die de bestuursleden de komende vier jaar maken. Zo bepaalt u mee waaraan uw belastinggeld wordt besteed. Wilt u weten welke partij uw belangen het best behartigt? Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u extra informatie: www.scheldestromen.nl/verkiezingen2023.

Provinciale Staten

Op 15 maart stemt u ook voor Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie. Door te stemmen, beslist u mee over de koers van Zeeland. De provincie maakt namelijk beleid voor heel Zeeland op het gebied van milieu, natuur, economie, kunst en cultuur, mobiliteit en ruimte. U heeft invloed op veel keuzes. Waar blijven bussen rijden? Waar moeten fiets- en wandelroutes komen? Hoe is en blijft de provincie aantrekkelijk voor ondernemers, inwoners en toeristen? Hoeveel woningen mogen we bouwen en waar?

Overigens telt uw stem ook indirect voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. De Statenleden kiezen namelijk de 75 leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt twee maanden na de provinciale verkiezingen, op 30 mei. Meer informatie over de verkiezing van Provinciale Staten en de standpunten van de politieke partijen, staat op de website van de provincie Zeeland: www.zeelandstemt.nl.

Praktische informatie

Wilt u weten waar u kunt stemmen, wat u mee moet nemen als u gaat stemmen en hoe u iemand anders kunt machtigen. Bekijk de informatie op onze website: www.terneuzen.nl/verkiezingen of onze extra verkiezingspagina’s in deze editie van het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad.

Uw stem doet ertoe

Ik hoop dat u gaat stemmen. Want het doet ertoe. Politiek lijkt soms een ver-van-mijn-bed-show. Maar, ook de Provinciale Staten van Zeeland en het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen maken keuzes die van invloed zijn op ons leven. Daarom is het zeker de moeite waard.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Erik van Merrienboer