Terugblik nieuwjaarsconcert

Het was een muzikaal begin van het nieuwe jaar! Op 9 januari genoten ruim 300 aanwezigen van een prachtig nieuwjaarsconcert in het Scheldetheater. Ze luisterden naar verschillende combinaties van optredens van leerlingen en docenten van Toonbeeld, het centrum voor kunst- & cultuuronderwijs. Verschillende muziekstijlen kwamen op het podium voorbij. Tot besluit zongen we samen het Zeeuws-Vlaams volkslied.

Het concert was in plaats van de nieuwjaarsreceptie. Dat het fijn was om weer samen te zijn, benadrukte ook burgemeester Erik van Merrienboer in zijn nieuwjaarsspeech, die hieronder te lezen is.

Nieuwjaarsspeech
“Welkom bij het nieuwjaarsconcert van de gemeente Terneuzen. Mooi dat we hier allemaal samen kunnen zijn om te genieten van muziek, cultuur en gezelligheid. Na twee jaar met corona en lockdowns is dit écht samen zijn weer fijn. Corona verdween in 2022 naar de achtergrond, maar het was alsnog een bewogen jaar met hoge inflatie, dure benzine en torenhoge energieprijzen.

En niet te vergeten de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de Oekraïners die ook naar ons land vluchtten. We namen hierin onze verantwoordelijkheid en boden hen een veilige woonplek in onze gemeente. Daar bovenop kwam de crisis in de asielketen. Opnieuw moesten we creatief zijn om onderdak, oftewel crisisnoodopvang, te bieden aan asielzoekers die anders veelal buiten moesten slapen. Hartverwarmend om te zien dat diverse inwoners en organisaties zich met hart en ziel inzetten op de opvanglocaties.

We leven in tijden met meer onzekerheden en onverwachte veranderingen. Daarom moeten we er ook in 2023 voor elkaar zijn en naar elkaar omkijken. Ik denk terug aan kerstavond. Die avond organiseerden we hier in het Scheldetheater een feestelijk kerstdiner voor 200 inwoners. Een mooie samenwerking met verschillende organisaties en tal van vrijwilligers om te zorgen dat inwoners uit onze gemeente niet eenzaam hoeven te zijn.

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. In Terneuzen hebben we gelukkig nog steeds veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, kerken, ouderen of mensen die om een andere reden aandacht en zorg nodig hebben. Via deze weg wil ik mijn waardering uitspreken voor al die mensen, ook hier in de zaal, die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Onze waardering voor die onmisbare inzet mogen we vaker uitspreken, want iedereen die zich onbaatzuchtig inzet verdient een groot compliment! Zij zorgen er samen voor dat wij een sociale gemeenschap zijn waar iedereen kan meedoen en mensen zich met elkaar verbonden voelen.

En samenwerking en verbondenheid is van groot belang bij alles wat we doen. Een vruchtbare samenwerking drijft op ontmoeting, contact en elkaar kennen. Hiervoor zijn we vanavond ook bijeen. Als gemeente werken we op veel niveaus samen om voor onze inwoners en ondernemers veel te bereiken. We zoeken daarbij verbinding met onze omgeving. Zeeuws-Vlaams, Zeeuws, landelijk of grensoverschrijdend. Bijvoorbeeld binnen het havengebied van Gent tot Borsele en Vlissingen, dat we North Sea Port District noemen. Het gebied waar velen van jullie wonen, werken en ondernemen.

Samen met diverse partijen zetten we ons in om de welvaart van ons woon- en werkgebied en daarbuiten te vergroten. We versterken de gezonde leefomgeving voor jong en oud met meer groen en water. We zetten de schouders onder het aantrekken van nieuw talent door investeringen in innovatie en kennisuitwisseling. We werken samen om vacatures in te kunnen blijven vullen. Een nieuwe sport-onderwijscampus aan de Vliegende Vaart voor het voortgezet onderwijs, en in de toekomst wellicht meer scholen, helpt hierbij. De locatiekeuze is een historisch besluit te noemen, gezien de grote investering. En een belangrijke stap voor de toekomst van onze gemeente. Dat geldt ook voor het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. We maakten dit plan in nauwe afstemming met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en bezoekers. Het is een allesomvattende toekomstvisie die duidelijk maakt waar we naar toe willen. Het plan zorgt bovendien voor samenhang en kwaliteit van lopende en nieuwe initiatieven. Het geeft houvast en zorgt ervoor dat we steeds de goede dingen doen voor de toekomst van de binnenstad.

We vergroten in ons hele gebied ook de bereikbaarheid met slimme en duurzame mobiliteit die zelfs de landsgrenzen overstijgt. De komst van de Nieuwe Sluis is het meest in het oog springende infrastructurele werk. Die sluis zorgt dat we de toegangspoort worden naar Parijs. Daarnaast staat het realiseren van goederen- en personenvervoer per spoor naar Gent hoog op ons wensenlijstje. Beide projecten zijn belangrijk voor onze economische groei. Om zo samen de toekomst goed aan te kunnen.

En voor die betere toekomst voor ons allemaal is de overgang naar duurzame energie een grote opdracht die we samen moeten oppakken. De omslag naar groene energie en energieneutraliteit zijn belangrijk. We hebben vorig jaar duurzame stappen gezet met de aanleg van diverse zonneparken en het onderzoek naar de mogelijkheden om alle gebouwen in de gemeente Terneuzen te verwarmen met restwarmte van bedrijven als Dow en Yara. De energietransitie lijkt iets van de toekomst, maar het is een opgave van nu. Iedereen moet stappen zetten, en kansen om te verduurzamen aanpakken. We organiseren op 2 februari een Duurzaamheidsbeurs waar heel wat tips over dit thema te halen zijn.

Maar ook klimaatadaptatie, zoals meer waterberging maken en vergroenen, speelt een belangrijke rol voor een betere toekomst. De recente wateroverlast door de grote regenbui op 10 september vorig jaar in de schildersbuurt in Terneuzen is nog voelbaar in dit kader. En ook het oplossen van de wateroverlast in Sluiskil heeft onze volle aandacht.

Zoals ik al aangaf, we zitten in een tijdperk van verandering. Een soms onzekere toekomst ligt voor ons. Toch kijk ik deze toekomst vol vertrouwen tegemoet. Natuurlijk moeten we keuzes maken en is er veel te doen. Daarbij moeten we al het waardevolle behouden en het nieuwe omarmen! We moeten positief blijven en het samen doen! Ik wens u allen een goed 2023 toe, met veel geluk en gezondheid, optimisme en vertrouwen!

Voor nu gaan we eerst genieten van verschillende artiesten van Toonbeeld. Zij zorgen voor een feestelijke en swingende start van het nieuwe jaar! Alvast bedankt Toonbeeld. En ik nodig iedereen na afloop van dit concert van harte uit voor een hapje en drankje in de foyer. Een hele fijne avond samen!”

Nieuwjaarsconcert 2023 Nieuwjaarsconcert 9 januari 2023 Nieuwjaarsconcert 9 januari 2023 Nieuwjaarsconcert 2023 Nieuwjaarsconcert 2023 Nieuwjaarsconcert 2023 Nieuwjaarsconcert 2023 Nieuwjaarsconcert 2023