De Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari gaat tegelijkertijd met de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in. De Wet kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd en de positie van de opdrachtgever versterkt. In eerste instantie geldt deze wet alleen voor eenvoudigere bouwwerken, zoals nieuwbouw van woningen en kleinere bedrijfspanden.

Waar eerder de gemeente het toezicht had op de bouwtechnische eisen verschuift dit met de invoering van de Wkb naar een private kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger is een private partij die toeziet op de kwaliteit van een bouwwerk. De initiatiefnemer stelt deze zelf aan. Samen met de opdrachtgever, de bouwer en de gemeente zorgen kwaliteitsborgers voor het behoud van kwaliteit van bouwwerken. De gemeente toetst nog wel of het bouwwerk qua omvang, uitstraling en functie past op de plek waar het komt. En daarnaast of veilig werken in de omgeving mogelijk is.

Wat verandert er voor u?

  • U vraagt een vergunning aan om toestemming te krijgen tot het mogen bouwen van het gebouw of bouwwerk vanuit het bestemmingsplan (straks omgevingsplan).
  • U dient een bouwmelding in voor de technische onderdelen. Bij de bouwmelding geeft u aan wie de kwaliteitsborger voor uw plan is en hoe deze tijdens de bouw gaat controleren (borgingsplan).
  • U dient een gereedmelding in om het bouwwerk in gebruik te nemen. Dit noemen we een informatieplicht. Is de bouw klaar en heeft de kwaliteitsborger genoeg vertrouwen dat er volgens de bouwregels is gebouwd? U dient dan een gereedmelding in. Bij deze melding levert u de volledig uitgewerkte bouwtekeningen en berekeningen aan. Let op: de kwaliteitsborger heeft deze al eerder nodig voor de toetsing. Daarnaast kan de gemeente bij twijfel deze documenten opvragen.

Meer informatie: www.terneuzen.nl/omgevingswet