Brief van Zeeuws-Vlaamse burgemeesters aan Vlaamse burgemeesters in verband met de aanpak van de coronacrisis

De burgemeesters van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis hebben een open brief gestuurd aan de Vlaamse burgemeesters. Met deze brief willen de Zeeuws-Vlaamse burgemeesters begrip overbrengen voor de maatregelen die in België zijn genomen. Ze willen ingaan op de bijzondere situatie in ons Vlaams/Zeeuws-Vlaamse grensgebied. En ze willen vragen om vooral grensoverschrijdend in contact te blijven. Hieronder leest u de inhoud van de brief.

Geachte Vlaamse burgemeesters,

De coronacrisis houdt ons momenteel allemaal voortdurend bezig. In zowel België als Nederland werken we hard aan het inperken van het virus en treffen daarvoor allerlei maatregelen. Het effect daarvan op ons Vlaams/Zeeuws-Vlaamse grensgebied is groot. Want van de ene op de andere dag is de grens terug. Dit was tot voor kort niet voor te stellen. Maar we beleven op het moment ook een haast onvoorstelbare situatie. Met deze brief willen wij u ons begrip overbrengen voor de maatregelen, die in België zijn genomen en die door u worden uitgevoerd.

Bedankt dat u ons steeds informeert over wat er gaande is in uw gemeente en aan de grens. Onze maatregelen verschillen soms van elkaar, maar wij hebben in beide landen hetzelfde doel. En doen er in beide landen alles aan om tot een effectieve crisisbeheersing te komen.

Ook wijzelf hebben maatregelen moeten nemen om bezoekers te weren vanwege het coronavirus. We sloten noodgedwongen parkings af bij winkelgebieden. En we zijn gestart met een campagne om toeristen af te raden naar Zeeland te komen zolang de coronacrisis heerst. Dit omdat onze Zeeuwse zorg nu niet is toegerust op extra bezoekers. En wellicht zijn meerdere maatregelen nodig. We weten immers nog niet hoe alles zich ontwikkelt.

We zijn een regio waar de grens soms letterlijk dwars door een dorp loopt. We merken dat - over en weer - de zorgen bij inwoners groot zijn. Er ontstaat soms extra spanning door verschil in maatregelen of door de snelheid waarmee bepaalde maatregelen worden doorgevoerd. De omstandigheden zorgen ervoor dat u en wij dit niet kunnen veranderen. Wij proberen aan onze inwoners via www.zeelandveilig.nl/coronavirus steeds alles zo goed mogelijk uit te leggen. Ook waar verschillen in de aanpak zijn. Wij vragen u ook deze informatie te benutten voor waar het relevant is.

Wij zijn blij dat grensverkeer nu nog wel mogelijk is voor werk en essentiële verplaatsing. Want we leven in een gebied dat volledig in elkaar vervlochten is qua werk en privé. Veel Vlamingen wonen in onze Zeeuws-Vlaamse gemeenten en werken in België en vice versa. Dat is ook de kracht van onze bijzondere ligging. Kijk bijvoorbeeld naar de grensoverschrijdende ziekenhuiszorg.

Wij wensen u én uw inwoners veel sterkte in deze moeilijke tijd. Wij kijken uit naar het moment dat de maatregelen kunnen worden opgeheven en wij weer zonder grens het dagelijks leven kunnen oppakken. Laten we tot die tijd grensoverschrijdend met elkaar in contact blijven over de aanpak van de coronacrisis!