Erehaag bij uitvaarten en troost- en bemoedigingsacties onder voorwaarden toegestaan

De Veiligheidsregio Zeeland vindt het van groot belang dat mensen in de gelegenheid worden gesteld om bij een uitvaart in aangepaste vorm afscheid te nemen van een dierbare en steun te betuigen aan de nabestaanden. Verder wil de Veiligheidsregio Zeeland ruimte geven aan initiatieven van inwoners om troost- en bemoedigingsacties te organiseren. Mede daarom heeft Jan Lonink, voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland, op 22 april besloten dat er een versoepeling komt op de Noodverordening COVID-19 die begin april werd vastgesteld.

Om deze initiatieven in goede banen te leiden, zijn er heldere voorwaarden vastgesteld. Die voorwaarden zijn nodig om de (verdere) verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen onder deze voorwaarden is het toegestaan een erehaag te vormen bij het afscheid van overledene of een troost- en bemoedigingsactie te organiseren.

Voorwaarden erehaag bij uitvaarten

Voor een erehaag bij uitvaarten moeten deze voorschriften in acht worden genomen:
1.    De erehaag mag uit maximaal 30 personen bestaan.
2.    De personen in de erehaag moeten zodanig hun positie innemen, dat met het opstellen en opheffen van de erehaag een onderlinge afstand van 1,5 meter te allen tijde is gewaarborgd.
3.    Aanwezigen moeten hierover vooraf worden geïnstrueerd.
4.    De erehaag mag zich niet eerder dan een half uur voor aanvang van de rouwstoet langs de route bevinden.
5.    Na het passeren van de rouwstoet dienen de aanwezigen de locatie van de erehaag zo spoedig mogelijk te verlaten.
6.    Aanwijzingen van de politie en/of toezichthouders dienen strikt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Voorwaarden troost- en bemoedigingsacties

Voor troost- en bemoedigingsacties moeten deze voorschriften in acht worden genomen:
1.    De troost- en bemoedigingsactie bestaat uit niet meer dan 30 mensen.
2.    De personen in de troost- en bemoedigingsactie moeten zodanig hun positie innemen, dat met het opstellen en opheffen van de actie een onderlinge afstand van 1,5 meter te allen tijde is gewaarborgd.
3.    Aanwezigen moeten hierover vooraf worden geïnstrueerd.
4.    De deelnemers aan de troost- en bemoedigingsactie verzamelen en eindigen niet op een centraal afgesproken locatie.
5.    De deelnemers aan de actie mogen zich niet eerder dan een kwartier voor aanvang aanwezig zijn op de locatie van de actie.
6.    Het tijdstip van de troost- en bemoedigingsactie wordt niet vooraf gecommuniceerd om te voorkomen dat de actie een aantrekkende werking heeft op publiek.
7.    De troost- en bemoedigingsactie duurt maximaal 20 minuten.

Toezicht

Er zal toezicht zijn op de naleving van deze voorwaarden door toezichthouders. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening en zal de erehaag bij de uitvaart of de troost- en bemoedigingsactie worden beëindigd.

Bekijk hier het vrijstellingsbesluit voor erehagen, troost- en bemoedigingsacties.