Persstatement over de maatregelen rondom Corona in Zeeland

Vanwege het Coronavirus gelden ook in Zeeland strenge maatregelen. “Wat we nu vooral nodig hebben is elkaar”, zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. “Iedereen kan écht persoonlijk een verschil maken. En zo verdere verspreiding van dit virus tegengaan. Wij vragen daarom nadrukkelijk in heel Zeeland ieders hulp daarbij.”

“Wij begrijpen uiteraard dat deze unieke situatie veel effect heeft op iedereen. Het is een ongekende periode en het beheerst ook de alledaagse gang van zaken in Zeeland. Activiteiten gaan niet door, bedrijven kunnen hun werk niet doen en heel veel mensen maken zich zorgen. We voelen mee met alle mensen die ziek zijn, met iedereen die hard door moet werken en ook diegenen die door de maatregelen getroffen worden. We weten dat van iedereen nu veel wordt gevraagd.”

Kijk wat je zelf kan doen

“Wij hebben vertrouwen in de hulp voor wie ziek wordt”, zegt Joke Gaemers, directeur van GGD Zeeland. “Onze grootste zorg is dat er ook in Zeeland een piek van patiënten ontstaat die we niet aankunnen. En juist dat kan dan grote gevolgen hebben voor iedereen. Daarom is het in het belang van ons allemaal om de adviezen zorgvuldig op te volgen. En meer dan dat. Kijk steeds weer wat je zelf kan doen of juist niet moet doen om het virus tegen te gaan. Iedere dag en ieder uur. Voor jezelf maar vooral ook voor anderen die kwetsbaarder zijn.”

Steeds afwegen wat je doet

Jan Lonink: “Weeg steeds af wat het beste is. Besef dat we samen in een unieke situatie zitten en elkaar daarbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld na over het doorgaan van ontmoetingen of bijeenkomsten, ook al zijn het veel kleinere groepen dan honderd. En blijf zoveel mogelijk thuis als je verkouden of grieperig bent.”

Ontwikkelingen en noodverordening

“Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen. Vandaag is een noodverordening vastgesteld waardoor er vanaf nu geen evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in Zeeland waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn. Dit verbod maakt handhaving mogelijk: het is nu strafbaar en er kan een geldboete worden opgelegd. We volgen verder de ontwikkelingen op de voet. Zo zagen we vandaag in het grensgebied drukte door Belgische bezoekers. Hier hebben we bij de Vlaamse overheid en media nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Verder brengen we bijvoorbeeld de zorgen en vragen vanuit het onderwijs landelijk onder de aandacht.”