Toerisme vanaf begin mei in eigen verblijf en deel accommodaties mogelijk

Voorlopig kan de deur voor het toerisme in Zeeland maar beperkt open. De aantrekkingskracht van Zeeland is groot en vrije toestroom kan daardoor onverantwoord worden. Dat zou teveel vragen van de nu al zwaarbelaste zorg. En verdere verspreiding van het coronavirus blijft op de loer liggen. De Veiligheidsregio Zeeland wil daarom in beheersbare stappen gasten verwelkomen in Zeeland. Zo mogen eigenaren van een tweede verblijf (bepaalde categorieën) binnenkort weer in hun eigendom overnachten. Vanaf dan mag ook een deel van de accommodaties in Zeeland verhuurd worden. Dit besloot de Veiligheidsregio vandaag na overleg met de toeristische sector en de Zeeuwse burgemeesters. Volgende week wordt de precieze ingangsdatum (begin mei) gekozen en de uitwerking bekendgemaakt.

Voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink: “We willen zoveel mogelijk grip houden in deze crisis. Op het coronavirus. Op de zorgvraag. En daarom óók op ons toerisme. Veel inwoners maken zich zorgen om het virus in combinatie met toerisme.  Dat begrijpen wij. Maar met deze eerste stap, zetten we weloverwogen een stap vooruit. En we geven hiermee perspectief. Dat past bij een zorgvuldig beleid voor Zeeland waarin we samen leren omgaan met de corona-situatie. Met het nieuwe normaal. Want ook binnen die nieuwe werkelijkheid, willen we onze Zeeuwse gastvrijheid weer ruimte geven. Zonder daarbij de druk op de zorg uit het oog te verliezen.”

Uitwerken aanpak

De aanpak wordt de komende dagen verder uitgewerkt. Daarna maakt de Veiligheidsregio Zeeland woensdag (29 april) in de loop van de dag aanstaande bekend welke categorieën onder het tweede verblijf vallen en welke niet. En welke regels voor eigen gebruik gaan gelden. Met de georganiseerde toeristische sector is verder afgesproken dat daarnaast een nog te bepalen aantal accommodaties kan worden opengesteld voor verhuur. De Veiligheidsregio Zeeland schat in om in de eerste fase ruimte te bieden voor ongeveer 15% van een maximale toeristische bezetting te ontvangen. De informatie wordt woensdag gepubliceerd op www.zeelandveilig.nl.

Eén nieuw besluit geldt per direct: strandhuisjes mogen nog steeds niet worden gebruikt, maar wel weer worden opgebouwd.

Beperking

De Veiligheidsregio volgt de landelijke lijn met deze terughoudende openstelling. Want - zoals de premier het verwoordde – “de vrijheid van de één mag niet tot de besmetting van de ander leiden”. Dat geldt ook voor Zeeland. De gecontroleerde versoepeling van de strengere Zeeuwse maatregelen is mogelijk omdat het aantal COVID19-patiënten afneemt en nu verspreid over Nederland wordt opgevangen. Daardoor kan Zeeland - ondanks het feit dat de zorgketen nog steeds zwaar belast is – wel voorzichtig weer gasten ontvangen.

Rustzoekers

De Veiligheidsregio blijft benadrukken: “Het is geen vakantietijd, maar crisistijd”. Want centrale sanitaire en andere voorzieningen bij campings, parken en jachthavens zijn gesloten. Ook horeca en attracties zijn dicht. Daarom is de versoepeling vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Zij krijgen dan ook het advies vooral in de buurt van de eigen accommodatie ‘thuis’ te blijven en de drukte niet op te zoeken. Deze vorm van verblijf brengt minder verspreidingsgevaar met zich mee.

Gefaseerde aanpak

Zeeland kiest voor een aanpak die gecontroleerd, gedoseerd en handhaafbaar is. De druk op de zorg, accommodaties, openbare ruimte wordt daarbij steeds bewaakt. De Veiligheidsregio gaat iedere drie weken bepalen of meer, eenzelfde aantal of minder gasten welkom zijn. Uiterlijk 22 mei wordt deze eerste fase geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten kan dan worden besloten of het mogelijk is meer ruimte te bieden voor bijvoorbeeld andere vormen van verhuur. De aanpak is tot stand gekomen na overleg met de Zeeuwse burgemeesters, de toeristische sector en andere partners zoals de provincie Zeeland en VVV Zeeland.

Maatregelen

Uiteraard gelden ook voor alle bezoekers en de recreatiebedrijven al de landelijke maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden en hygiënevoorschriften.

Recreatief nachtverblijf

Sinds 27 maart kent Zeeland zwaardere maatregelen voor de toeristische sector dan elders in het land. Zeeland ontvangt normaal gesproken heel veel toeristen; het gaat dan soms om ruim een verdubbeling van het aantal inwoners. De Zeeuwse zorgketen kan bij die aantallen tijdens deze corona-pandemie de zorgcontinuïteit niet garanderen.