Opnieuw veel overtredingen bij huiscontroles Terneuzen

Gisteravond zijn in de gemeente Terneuzen voor de tweede keer deze maand huiscontroles uitgevoerd. Bij twaalf woonadressen werd nagegaan of bewoners ingeschreven staan en of de woningen voldoen aan regels en voorschriften. De gemeente organiseerde deze handhavingsactie samen met de Veiligheidsregio Zeeland en de politie. Een soortgelijke integrale actie werd op 9 oktober voor het eerst in Terneuzen georganiseerd. Net als op die avond, kwamen gisteren ook veel overtredingen aan het licht.

Resultaten
De belangrijkste resultaten zijn:
•    Op zeven adressen zijn personen ingeschreven die hier niet blijken te wonen/verblijven.
•    Op vier adressen verblijven arbeidsmigranten (totaal 11 personen) zonder te zijn ingeschreven, terwijl dit bij langer verblijf wel verplicht is.
•    Bij vijf adressen zijn overtredingen in kamerverhuur (teveel kamers gemaakt zonder vergunning en niet uitgevoerd volgens de bouwvoorschriften).
•    In een agrarische loods zijn tegen de regels in woonverblijven gemaakt waar meerdere personen wonen.
•    Op vier adressen zijn vermoedens van uitkeringsfraude omdat er veel meer personen staan ingeschreven dan dat er blijken te verblijven.
•    Brandveiligheid is op vijf adressen niet in orde (rookmelders/brandblusmiddelen ontbreken).
•    Op een adres blijkt er sprake te zijn van vervuiling (slechte leefomstandigheden).

Handhaving
De bevindingen worden uitgewerkt en de overtreders worden door de gemeente geïnformeerd. Waar nodig moeten zij aanpassingen aanbrengen of volgen er sancties vanuit handhaving.

Klachten uit de wijken en signalen van instanties
De gemeente biedt, onder meer aan arbeidsmigranten, graag goede mogelijkheden om in Terneuzen te wonen. Tegelijkertijd wil de gemeente overtredingen bij (over)bewoning van panden tegengaan. De gemeente voert adresonderzoeken uit voor preventie en bestrijding van (woon)fraude en misstanden omtrent huisvesting van arbeidsmigranten. Dit gebeurt in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Woningwet, Bouwbesluit en bestemmingsplannen. Een van de acties die ingezet kan worden, is een controle ter plaatse. De adressen tijdens de twee avonden werden gekozen op basis van klachten uit de wijken en signalen van instanties.

Evaluatie en vervolg
De gemeente is van plan vaker te controleren. De gezamenlijke aanpak wordt nu geëvalueerd en op basis daarvan bepaalt de gemeente in welke vorm de controles een vervolg kunnen krijgen.