Overtredingen geconstateerd bij huiscontroles Terneuzen

Gisteravond zijn in Terneuzen bij zes adressen huiscontroles uitgevoerd. De gemeente organiseerde deze handhavingsactie samen met de Veiligheidsregio Zeeland en de politie. Er werd gecontroleerd of bewoners ingeschreven stonden en of de woningen voldeden aan regels en voorschriften. Meerdere overtredingen kwamen aan het licht.

De volgende zaken werden geconstateerd:

  • Alle gecontroleerde woningen voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.
  • Zestien personen blijken te verblijven in een te kleine woning (te weinig leefruimte per persoon).
  • Vijf personen staan op adressen ingeschreven waar ze niet wonen.
  • Negen personen verblijven al langdurig in Nederland maar staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (verplicht bij langdurig verblijf).
  • In twee gevallen zijn er vermoedens van woonfraude waarop verder onderzoek volgt.

De bevindingen worden uitgewerkt en de overtreders worden door de gemeente geïnformeerd. Waar nodig moeten zij aanpassingen aanbrengen of kunnen er sancties vanuit handhaving volgen.

Klachten uit de wijken en signalen van instanties
De gemeente biedt, onder meer aan arbeidsmigranten, graag goede mogelijkheden om in Terneuzen te wonen. Tegelijkertijd wil de gemeente overtredingen bij (over)bewoning van panden tegengaan. De gemeente voert adresonderzoeken uit voor preventie en bestrijding van (woon)fraude en misstanden omtrent huisvesting van arbeidsmigranten. Dit gebeurt in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Woningwet, Bouwbesluit en bestemmingsplannen. Een van de acties die ingezet kan worden, is een controle ter plaatse. De adressen werden gekozen op basis van klachten uit de wijken en signalen van instanties. De gemeente is van plan vaker onaangekondigd te controleren.

Integrale controle
Deze integrale controle is een gezamenlijk optreden vanuit de overheid. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners onnodig worden belast met meerdere bezoeken. De gemeente controleert op de bovenvermelde wetgeving. De Veiligheidsregio Zeeland controleert op de brandveiligheid en de politie op misstanden zoals uitbuiting en ondermijning.