Paula Stoker trekt zich terug als wethouder van Terneuzen

Wethouder Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) van de gemeente Terneuzen heeft vandaag haar functie neergelegd. Ze was sinds 2018 wethouder voor Terneuzen. De directe aanleiding is een verschil van inzicht met de overige collegeleden over de ontwikkelingen binnen aan-z, met name over de invulling van de directiefunctie.

Reactie Paula Stoker:
“Vandaag heb ik uitvoerig met het college overleg gehad en ben ik tot de conclusie gekomen dat het verschil van mening niet op te lossen is. Ik betreur dat de opvattingen zover uiteenlopen dat de situatie niet langer werkbaar blijkt. En dat dit komt doordat de combinatie van het wethouderschap enerzijds en voorzitterschap van aan-z anderzijds spanning oproept omdat iedere rol eigen afwegingen vraagt. Dat leidt er nu onverwachts toe dat er geen draagvlak binnen het college is om mijn functie als wethouder voort te zetten.
Hoewel ik erg teleurgesteld ben over deze situatie, kijk ik met trots terug op mijn werk als wethouder. Ik heb me met alles wat in mijn vermogen ligt ingezet voor de belangen van Terneuzen. Het was een dynamische en leerzame periode.
Ik dank de raad, medewerkers en alle externe partners voor de goede samenwerking in de afgelopen tijd. Ik heb mijn werk met veel plezier en toewijding gedaan.”