Plan voor huisvesting arbeidsmigranten op Businesspark Terneuzen

De gemeente wil meewerken aan de huisvesting van arbeidsmigranten op het Businesspark (voormalig Philipsterrein) in Terneuzen. Het gaat om huisvesting in een tijdelijk gebouw. Dit is een eerste fase van een brede nieuwe invulling van het Businesspark. De initiatiefnemers (AVV Beheer & ME Vastgoed BV) willen op deze locatie in volgende fases ook bedrijfsruimtes, horeca en startfaciliteiten voor ambachtslieden en kunstenaars te creëren. Over de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de gemeente een principebesluit genomen. Dit plan moet verder worden uitgewerkt door de initiatiefnemers en daarna de procedure volgen voor verdere besluitvorming. Volgende fases komen daarna in beeld.

Het algemene uitgangspunt van de gemeente is dat huisvesting voor arbeidsmigranten ‘fatsoenlijk, veilig en verantwoord’ is. Vanuit dat kader worden eisen gesteld aan de verdere uitwerking van het plan op het Businesspark. Dit betekent onder meer dat de huisvesting er goed uit moet zien, er nagedacht moet worden over de bereikbaarheid en dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn. Ook wil de gemeente niet meer dan twee personen per slaapruimte toestaan en dat het complex ruimte biedt aan maximaal 150-200 personen. Het is nog niet bekend wanneer het plan gereed is voor de verdere procedure.

Nieuwe initiatieven
De plannen voor het Businesspark bestaan uit meerdere fases. Na deze fases heeft het Businesspark zowel in de bestaande gebouwen als op het terrein daarbuiten een gehele nieuwe invulling en dynamiek. Verschillende functies kunnen door deze plannen met elkaar gecombineerd worden en elkaar versterken.

Visie en handhaving
Het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten sluit aan bij de visie van de gemeente om woonruimte voor deze groep te realiseren in de gemeente. Want op economisch vlak zijn er veel ontwikkelingen in Terneuzen en de vraag naar arbeidsmigranten is groot. De gemeente wil met specifieke huisvesting voor deze groep ervoor zorgen dat de druk van arbeidsmigranten op de reguliere woningmarkt kan verminderen. Daarvoor zijn creatieve oplossingen nodig.

Handhaving
Het ruimte bieden aan nieuwe initiatieven is een van de uitgangspunten van de gemeente. Een ander onderdeel is dat de gemeente handhaaft op de plekken waar huisvesting voor arbeidsmigranten niet is toegestaan of niet aan de regels voldoet. Zo wil de gemeente onder andere dat er niet meer dan vier arbeidsmigranten samen in een huis wonen.