Postcodestroom met zonnepanelen op het dak van de Brede School Othene

Woensdagmiddag 11 november zijn er zonnepanelen van de zonne-energiecoöperatie ‘Terneuzen Brede School Othene’ geplaatst op het dak van de Brede School in Othene.

In totaal worden tweehonderd zonnepanelen gelegd. Deze wekken 70.000 kWh groene stroom per jaar op. Installatiebedrijf Energie Anders uit Oostkapelle voert de werkzaamheden uit.
De zonnepanelen gaan naar verwachting eind november de eerste stroom aan het elektriciteitsnet leveren. De installateur plaatst de zonnepanelen in overleg met en onder begeleiding van de gemeente om zo min mogelijk overlast te geven voor omwonenden, de scholen en de kinderdagopvang.

Postcoderoosregeling

Het zonnepark is een initiatief van de lokale zonne-energiecoöperatie ‘Terneuzen Brede School Othene’. Zo'n coöperatie werkt volgens de 'postcoderoosregeling': deelnemers moeten wonen in het postcodegebied waar het zonnepark staat, of in een daaraan grenzend postcodegebied. Deze coöperatie telt 22 deelnemers uit Terneuzen en Zaamslag, Zij kunnen geen zonnepanelen op hun eigen dak leggen, maar wilden toch investeren in zonne-energie. De deelnemers van de coöperatie hebben ledencertificaten gekocht.. De opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet. De winst van de coöperatie bestaat uit de opbrengst van de zonnepanelen en de teruggaaf van energiebelasting, die over een periode van vijftien jaar gegarandeerd is. De gemeente Terneuzen is een van de deelnemers. Zij brengt de opbrengst van de certificaten in mindering op de stroomrekening van de scholen en de kinderopvang.

Meer lokale zonne-energiecoöperaties

Na ‘Zaamslag Duurzaam’ en ‘Terneuzen Van der Sneppen’, is dit de derde lokale energiecoöperatie in de gemeente Terneuzen die via een postcoderoos-project een zonnepaneleninstallatie plaatst op het dak van een derde. Deze coöperatie is vol, maar op www.maakonzeregioduurzamer.nl staan nog andere postcoderoosprojecten van Maak Onze Regio Duurzamer. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden. Met dit project helpt de gemeente Terneuzen mee het schoolgebouw te verduurzamen en geeft zij uitvoering aan het gemeentelijk klimaatbeleidsplan, de Regionale Energiestrategie Zeeland en het landelijke Klimaatakkoord.