Preventieve controle op garageboxen en opslagunits in Sluiskil, Axel en Terneuzen

In Sluiskil, Axel en Terneuzen zijn op donderdag 13 juni 2024 ruim 100 garage- en opslagboxen gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Terneuzen en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, in samenwerking met de politie en speurhonden van Het Twickelerveld. Tijdens de controle zijn geen grote overtredingen geconstateerd.

In totaal werden 117 garage- en opslagboxen gecontroleerd. Er zijn kleine afwijkingen op het toegestane gebruik geconstateerd. Ook ontbrak bij enkele opslagboxen een doorvalbeveiliging.   

Doel controle

De gemeente vindt het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners als één overheid naar buiten te treden en te controleren of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Daarnaast willen we onveilige en onrechtmatige situaties voorkomen. De afgelopen jaren worden bij controles van opslagunits regelmatig verboden gevaarlijke goederen aangetroffen, zoals explosieven, vuurwapens en/of grondstoffen voor (de productie van) drugs. Met een preventieve controle wordt meer inzicht verkregen in waar de opslagruimtes voor gebruikt worden. Hierdoor dragen we bij aan het creëren van een veilige leefomgeving en gaan we criminaliteit en ondermijning tegen. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk om te zien dat we handhaven als dit niet zo is.

Waarop is gecontroleerd?

Basis voor deze controle was de Omgevingswet. Daarmee kunnen we nagegaan of de garage- en opslagboxen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Wanneer opslaglocaties niet worden gebruikt volgens het bestemmingsplan, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan brand- of explosiegevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid. De partijen hebben ook gecontroleerd op wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, milieu en brandveiligheid en op de gemeentelijke regels, zoals de Verordening Fysieke Leefomgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Geef signalen door!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Naast de overheid spelen inwoners en ondernemers als de ogen en oren van de wijk, een belangrijke rol in het zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via 0900-8844 of bij spoed naar 112. Anoniem blijven kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of digitaal via: www.meldmisdaadanoniem.nl.