Rioolverstopping: bel bij twijfel altijd eerst de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Als de verstopping op uw eigen terrein is, bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping in gemeentegrond zit, is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit gebeurt kosteloos, tenzij de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk defect is.

Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen of de zwanenhals (sifon) schoon te maken.
Als dat niet helpt, dient u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op te (laten) graven en te controleren. Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.

Hoe te handelen bij een verstopping?

  • Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit dient u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf op te lossen.
    Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
  • Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact op met de gemeente via tel. 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor dringende zaken naar tel. 0900-8844. De verstopping wordt door de gemeente zo snel mogelijk kosteloos verholpen.
    Maar als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk defect is, zijn de kosten voor uw rekening.

Let op
Als u zonder overleg met de gemeente zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond.

Producten en stoffen die niet in het riool thuishoren
De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn bijvoorbeeld: Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, etensresten, plastic, resten motor- en kruipolie, frituurvet, slaolie en braadvet.

Gevolgen lozing
Lozing van dergelijke producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Genoeg redenen om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te  gebruiken en olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat.

Melding doen van verstopping
Heeft u last van een verstopping? De gemeente is telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 0900-8844. Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Als u twijfelt of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt, neem dan ook altijd contact op met de gemeente.

Kijk voor meer informatie op onze website.