Samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+) krijgt een vervolg! Op 24 november ondertekenden alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf een overeenkomst om intensief te blijven samenwerken in de (afval)waterketen. Dat betekent dat partijen de inrichting van openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening op elkaar afstemmen en waar mogelijk taken samen uitvoeren. Wethouder Jurgen Vervaet is de nieuwe voorzitter van de SAZ+.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst beschrijft de SAZ+ doelen voor 2023 - 2026 om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op klimaatverandering. Ook moet de onderlinge uitwisseling van personeel gemakkelijker worden. Zo kunnen experts niet alleen ingezet worden voor hun eigen organisatie, maar ook meehelpen om knelpunten in de rest van Zeeland op te lossen.

Maatregelen

Voorbeelden van concrete maatregelen die binnenkort getroffen worden zijn:

  • Het voor iedereen beschikbaar maken van gegevens over rioolinfrastructuur. Eén portaal in Zeeland waar alle actuele informatie over de Zeeuwse rioolinfrastructuur digitaal toegankelijk is. Deze informatie kan interessant zijn voor onderhoud, werkzaamheden en calamiteiten bij gemeenten en waterschap, maar ook voor rioolbedrijven, aannemers en brandweer. De informatie is te vinden via het dataportaal van Provincie Zeeland.
  • Een afwegingskader voor onderhoud en vervanging van riolering. Samen met onderzoekers en studenten van de HZ University of Applied Sciences is een afwegingskader ontworpen waarmee op een eenduidige manier bepaald kan worden waar riolering extra onderhoud nodig heeft of vervangen moet worden. Zo kan iedere partij het beschikbare geld slim inzetten om een lek of breuk in de riolering te voorkomen.

Noodzaak

Met steeds extremere weersomstandigheden is klimaatverandering direct zichtbaar in de waterhuishouding. De consequenties van langdurige droogte en korte hevige buien vragen om een gezamenlijke aanpak om overlast in stedelijk gebied te kunnen beperken en het watersysteem toekomstbestendig te maken. Via de SAZ+ werken partijen samen aan bijvoorbeeld slimme inrichting van straten en wijken om te zorgen dat water sneller weg kan. Denk aan het aanpassen van drempels zodat water kan wegstromen. Maar ook aan het slim inrichten van openbare ruimte zodat deze ingezet kan worden om grote hoeveelheden regen op te vangen. En aan inzicht in elkaars (riolerings)systemen om onderhoud en vervanging samen op te pakken. Tot slot is het dankzij de samenwerking ook mogelijk dat Zeeuwen hun overgebleven medicijnen niet alleen bij de milieustraat inleveren, maar ook bij de apotheek. Op die manier wordt zo veel mogelijk voorkomen dat vervuilende stoffen onnodig in het riool terechtkomen.

Samenwerking sinds 2011

De SAZ+ is opgericht in 2011. Een aantal Zeeuwse gemeenten en het waterschap wilden hun taken in de waterhuishouding meer op elkaar afstemmen en intensiveren. De samenwerking bleek succesvol en werd uitgebreid met meerdere Zeeuwse gemeenten en Evides Waterbedrijf.