Snelle busverbinding Gent – Terneuzen absolute meerwaarde

Bureau Ecorys onderzocht de haalbaarheid van een snelle busverbinding tussen de grote steden Gent en Terneuzen. De conclusie: een snelle busverbinding vormt een absolute meerwaarde voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van de grensoverschrijdende havenregio met 100.000 werknemers.

Het is de verwachting dat het aantal inwoners en de werkgelegenheid in Gent, maar ook in Zelzate en Evergem, de komende jaren sterk gaat groeien. Er liggen daarmee kansen voor Zeeland om de toenemende ruimtelijke druk op de Gentse regio op te vangen.

Samenwerking
Een reis met het openbaar vervoer van Gent naar Terneuzen duurt op dit moment al snel 2,5 uur. Het stimuleren van openbaar vervoer ten opzichte van de auto is een opgave die alleen door samenwerking tussen betrokken partijen op de langere termijn kan worden bereikt. Hierbij moeten alle partijen de waarde van openbaar vervoer onderkennen en duidelijk zijn wie welke rol daarin speelt. Zonder beschikbaarheid van openbaar vervoer blijven nieuwe werknemers en inwoners gericht op het gebruik van de auto.

Vervoersplannen
In Nederland is openbaar vervoer een bevoegdheid van de provincie die via meerjarige contracten de buslijnen verzorgt. Het nieuwe buscontract van de provincie Zeeland start op 15 december 2024. Aan de Vlaamse kant wordt het vervoersplan uitgetekend binnen de Vervoerregio’s. De Lijn voert dit plan uit. Tot nu toe stopten deze plannen bij de grens. Om de potentie in kaart te brengen van een grensoverschrijdende busverbinding besloten beide partijen opdracht te geven voor de haalbaarheidsstudie.

Budget
Gedeputeerde van de Provincie Zeeland Harry van der Maas: “Een snelle grensoverschrijdende verbinding is een meerwaarde voor de leefbaarheid en tegelijk een impuls voor de economie. Vanuit Zeeland zijn we bereid middelen beschikbaar te stellen voor de buslijn als er ook vanuit Vlaanderen financiering wordt voorzien”.
Aan de Vlaamse kant moet gezocht worden naar extra budget. De Vervoerregio’s werken met budgetneutrale vervoersplannen en deze buslijn is momenteel niet voorzien.

Zoeken naar constructieve oplossing
De BGTS North Sea Port District onderbouwt met deze studie de vraag naar de snelle doorgaande busverbinding aan De Lijn en de Vlaamse minister van mobiliteit. Ook wil North Sea Port District graag samen naar een constructieve oplossing zoeken voor deze ontbrekende schakel om zo een duurzamere toekomst van het ruime havengebied te garanderen.

North Sea Port District, met als ruggengraat het havengebied van North Sea Port, strekt zich uit over steden, kanaaldorpen en natuur- en landbouwgebieden, van Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen tot aan Vlissingen en Borsele. North Sea Port District streeft, over grenzen heen, naar een gezamenlijke aanpak van grote grensoverschrijdende opgaven, zoals de energietransitie, betere mobiliteit, grotere beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, een goed woonaanbod en hoge leefkwaliteit.