Start aanleg rotonde sluizencomplex Terneuzen

In verband met de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen, wordt een nieuwe rotonde aangelegd bij het sluizencomplex in Terneuzen. Dit vindt plaats van maandag 13 augustus tot en met zondag 30 september 2018. Hiermee verbetert de doorstroming en veiligheid op het kruispunt Binnenvaartweg, Schependijk, Buitenhaven.

De aannemer beperkt de verkeershinder door tijdelijke wegen aan te leggen naast het werkgebied. Zo kan het wegverkeer blijven passeren. Er is slechts één totale afsluiting nodig om de rotonde aan te sluiten op de andere wegen. Deze vindt plaats in het weekend van 29 en 30 september.

Aanleg van de rotonde in fases
• Vanaf 13 augustus verbreding van het bestaande asfalt aan de zuidkant. Aansluitend komt er westelijk (aan de kant van het Portaal van Vlaanderen) een tijdelijke weg (bypass). Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid door middel van verkeersborden. Voor de veiligheid worden tussen de werkzaamheden en het verkeer rood/witte geleidebakens geplaatst.
• Eind augustus wordt asfalt aangelegd tegen de bestaande weg. Buiten de spits is dan slechts één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer. Verkeersregelaars regelen het verkeer.
• Vanaf eind augustus tot eind september wordt aan de rotonde gewerkt. Het wegverkeer kan gebruikmaken van de bypass en de aansluiting op de Schependijk. Tussen de werkzaamheden en het wegverkeer staan veiligheidsblokken. Deze staan ook tussen het wegverkeer en het fiets-/voetpad.
• Van 28 tot en met 30 september wordt de rotonde aangesloten op het wegennet. Het kruispunt is dit weekend niet beschikbaar voor doorgaand wegverkeer. Lokaal verkeer kan uitsluitend gebruikmaken van de Noordbrug van de Oostsluis. Verkeer van de N62 wordt omgeleid via de N290 en Guido Gezellelaan.

Extra reistijd
We adviseren het wegverkeer rekening te houden met extra reistijd tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde.