Vervolg herinrichting begraafplaatsen

De komende jaren willen wij een groot deel van de gemeentelijke begraafplaatsen herinrichten. Dit is nodig omdat de begraafplaatsen te groot zijn en daardoor veel kosten met zich meebrengen. Tegelijkertijd willen we de rechtsongelijkheid opheffen voor nabestaanden. Wij zien een begraafplaats niet alleen als een plaats waar we onze dierbaren begraven. Wij vinden de begraafplaats ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust.

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig is. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd op. Dit betekent dat we ons eerst concentreren op het goed in beeld krijgen van nabestaanden. We inventariseren hun wensen over de graven. Pas daarna gaan we herinrichtingsplannen maken en per begraafplaats uitvoeren.

Philippine
We zijn gestart met de begraafplaats in Philippine. De nabestaanden brachten wij in kaart en hebben we aangeschreven. Zij hebben een keuze over het graf gemaakt. Op 24 oktober 2019 hielden we een informatieavond voor de nabestaanden en andere
betrokkenen in Philippine. De ideeën en suggesties die we meekregen, worden nu omgezet in een herinrichtingsplan. Dit plan bespreken we met de nabestaanden.

Westsingel - Axel
Ondertussen starten we met de inventarisatie van de volgende begraafplaats. We hebben gekeken naar de capaciteit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Omdat de capaciteit op de begraafplaatsen in Axel beperkt is, pakken we nu eerst de begraafplaats aan de Westsingel in Axel aan.

Aanpak Westsingel
Op een deel van deze begraafplaats hebben we in 2016 graven geruimd. In de komende periode inventariseren we de nog bestaande graven. Veel nabestaanden hebben we al in beeld. Als we nog niet weten wie de nabestaanden zijn, starten we een
zoektocht. We willen voorkomen dat er van graven geen nabestaanden geregistreerd staan. We doen dit omdat we de nabestaanden zelf de kans willen geven om een keuze te maken wat er met het graf moet gebeuren. Deze nabestaanden ontvangen van ons een brief. De verwachting is dat we de daarvoor in aanmerking komende graven in de tweede helft van 2020 kunnen ruimen.

Nog geen actie ondernemen
Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of u geregistreerd bent als nabestaande, dan kunt u dit opvragen. U doet dit via
• Bellen naar telefoonnummer 14 0115
• website www.terneuzen.nl
• Mailen naar begraafplaatsen@terneuzen.nl
• Een brief schrijven mag natuurlijk ook.