Volgende fase bouwrijp maken bedrijventerrein Terneuzen Zuid

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw is bezig met het bouwrijp maken van het volgende deel van bedrijventerrein Terneuzen Zuid. Ze verlengen de parallelweg langs de Koegorsstraat en maken het terrein geschikt voor de bouw van nieuwe bedrijven. De locatie is schuin tegenover het pand De Koegors (van de brandweer, de gemeentelijke buitendienst en de ambulancedienst). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2023.

Ze leggen gescheiden riolering aan. Het schone regenwater van de bedrijven sluiten ze aan op het regenwaterriool dat gaat lozen op de nabij gelegen watergang. Afvalwater gaat via een rioolgemaal naar de afvalwaterleiding van het waterschap. Na het rioolwerk verlengen ze de parallelweg en maken een nieuwe aansluiting op de Koegorsstraat. Vrijkomende grond verspreiden ze over het terrein.

Interesse?
Bedrijventerrein Terneuzen Zuid heeft een ideale locatie door de ligging aan de N62. Bij interesse om uw bedrijf hier te vestigen, kunt u contact opnemen met Han de Groot van onze afdeling Omgeving en Economie via tel. 14 0115.

Volgende fase bouwrijp maken bedrijventerrein Terneuzen Zuid