Vuilzak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de milieustraat

De huisvuilzak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. De grijze huisvuilzak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

De ZRD, exploitant van de Zeeuwse milieustraten, gaat hier strenger op toezien. Veel Zeeuwse gemeenten streven naar betere afvalscheiding. Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij.

Vermindering restafval
De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval. Nu wordt nog ongeveer 250 kilo restafval per inwoner per jaar weggegooid. De bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilo in het jaar 2020. Om dit te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Recycleerbare stoffen
In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen. Van groente-, fruiten tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt. Deze afvalstromen kunnen in onze gemeente gescheiden worden ingeleverd of worden aan huis opgehaald. Restafval wordt verbrand.