Werkbezoek minister Hugo de Jonge in het kader van Elke Regio Telt

Woensdag 15 mei bezocht minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zeeuws-Vlaanderen om te praten over de opgaven in de regio en de uitwerking van het traject 'Elke regio telt!'.

Hij werd ontvangen in Zaamslag, waar hij een deel van zijn jeugd doorbracht. Hier ging hij in gesprek met verschillende vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven en overheid over de kansen en uitdagingen in Zeeuws-Vlaanderen. Zij gaven aan dat er veel kansen en uitdagingen zijn waarvoor een gerichte en langjarige samenwerking tussen regio en Rijk nodig is. 'De spiraal van het wegtrekken van jonge mensen en verschraling van voorzieningen moet worden doorbroken, een spiraal van versterking en groei moet worden ingezet', aldus de minister.

Regio Deal North Sea Port District

Na dit gesprek vertrok de minister met medewerkers van het ministerie en vertegenwoordigers uit de regio per bus naar Sluiskil. Tijdens deze bustour werd hij bijgepraat over de woonwijk Othene, de plannen voor de binnenstad van Terneuzen, het havengebied North Sea Port District en de strategische samenwerking in de regio met Vlaanderen. De bustour eindigde in Sluiskil, waar we starten met de aanleg van een voedselbos en het vernieuwen van het dorpscentrum als onderdeel van de Regio Deal North Sea Port District. Als startsein voor de projecten in Sluiskil onthulde de minister een projectbord en ging in gesprek met partners in het project, waaronder leden van de dorpsraad. Wilt u meer weten of er dit project? Kijk dan op ons participatieplatform.

20240515 GT HugodeJonge 107