Wijzigingen afvalinzameling

Donderdag 27 april is het Koningsdag. De containers worden die dag niet geleegd. Bekijk onderstaand schema om te zien wanneer u uw container kunt aanbieden. Vrijdag 28 april verandert er niets. De containers worden die dag gewoon geleegd. Alle wijzigingen staan ook vermeld in de afvalkalender op deze website.