Ben van Assche (ChristenUnie), wethouder (0,75 fte), 4e loco burgemeester

Portefeuille

  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Milieubeheer inclusief klimaat en duurzaamheid
  • Wijkwethouder voor Hoek, Zaamslag en de wijken Noordpolder, Serlippens en Zuidpolder-Zuiderpark in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Duurzaamheid, Mobiliteit en Projectrealisatie.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid AB en DB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)
  • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) en hieruit voortvloeiend voorzitter en bestuurslid van de Gemeentelijke Vervoerscentrale
  • Lid AB en DB BGTS Aan-z
  • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
  • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port
  • Plv. vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM
  • Namens VNG: Lid van de Nederlandse delegatie: Comité van de Regio’s (CoR) binnen de Europese Unie. Hierdoor Lid van European Conservatives and Reformists (ECR). En actief in Commission for the Environment, Climate change and Energy (ENVE).


Telefoon
14 0115
06 - 825 436 01
e-mail
b.vanassche@terneuzen.nl