Erik van Merrienboer (PvdA), Burgemeester

Portefeuille

 • Voorzitter van het college
 • Beleidscoördinatie
 • Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie)
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Havengerelateerde bedrijven
 • Veiligheid

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Lid Algemeen Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid
 • Lid Veiligheidsberaad
 • Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering North Sea Port
 • Bestuurslid Euregio Scheldemond
 • Lid Veiligheidscollege Nationale Politie, Politie Zeeland-West-Brabant
 • Lid Districtscollege en voorzitter Basisteam Zeeuws-Vlaanderen van Nationale Politie, District Zeeland
 • Vertegenwoordiger in Algemeen Bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
 • Lid Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • Lid namens de VZG van Economic Board Zeeland
 • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Kandidaat-lid Raad van Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District

 

Telefoon
14 0115
e-mail
e.vanmerrienboer@terneuzen.nl