Frank Deij (TOP/Gemeentebelangen), wethouder (0,5 fte), 6e loco burgemeester

PortefeuilleFrank Deij 250x290

  • Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen)
  • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT en juridische zaken
  • Cultuur (inclusief musea en media)

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Dienstverlening, Informatiehuishouding, informatievoorziening en data-analyse, Overheids- en burgerparticipatie, Regionale samenwerking.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
  • Lid Gemeenschappelijke regeling regionale raad kabel-tv Zeeuwsch-Vlaanderen


Telefoon
14 0115
06-233 661 10
e-mail
f.deij@terneuzen.nl