Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), wethouder, 1e loco burgemeester

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen)
 • Financiën en Cultuur (inclusief musea en media)
 • Gronden
 • Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen) (tijdelijke portefeuille)
 • Bedrijfsvoering: ICT en juridische zaken (tijdelijke portefeuille)
 • Wijkwethouder voor Sas van Gent, Sluiskil en Terneuzen Binnenstad-Java.
 • Tijdelijk wijkwethouder voor Biervliet en Zandstraat.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Demografische ontwikkelingen. En tijdelijk aan informatiehuishouding, informatiebeveiliging en data-analyse.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Lid Gemeenschappelijke regeling regionale raad kabel-tv Zeeuwsch-Vlaanderen
 • Lid Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de VNG
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Privé nevenfuncties

 • Voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging
 • Voorzitter Sasse Leutesnokkers, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging

Adres
drs. F.O. van Hulle
Westsluis 1
4551 BD Sas van Gent
Telefoon
14 0115
06 - 227 957 31
e-mail
f.vanhulle@terneuzen.nl