Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), wethouder, 1e loco burgemeester

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen)
 • Financiën
 • Gronden
 • Participatiewet
 • Wijkwethouder voor Biervliet, Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen Binnenstad-Java en Terneuzen-west (Driewegen/Hughersluys, Triniteit, Oude Vaart en Lievenspolder).

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Demografische ontwikkelingen.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Lid Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de VNG
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering GBE Aqua B.V.

Privé nevenfuncties

 • Voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging
 • Voorzitter Sasse Leutesnokkers, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging


Telefoon
14 0115
06 - 227 957 31
e-mail
f.vanhulle@terneuzen.nl