Jack Begijn (CDA), wethouder, 2e loco burgemeester

Portefeuille

 • Economie
 • Toerisme en plattelandsontwikkeling
 • Midden- en Kleinbedrijf
 • Marktzaken en Sport
 • Wijkwethouder voor Philippine, Westdorpe en de wijken Oudelandse Hoeve/Katspolder in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Acquisitie en economische ontwikkeling.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone
 • lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port
 • Kandidaat-lid Raad van Bestuur BGTS Kanaalzone
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Citymarketing Terneuzen
 • Lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
 • Bestuurlijk ambassadeur van provincie Zeeland bij de landelijke Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Adres
J.F. Begijn
Kortenaerlaan 2
4535 BW Terneuzen
Telefoon
14 0115
06 - 104 452 95
e-mail
j.begijn@terneuzen.nl