Jack Begijn (CDA), wethouder, 2e loco burgemeester

Portefeuille

  • Economie
  • Toerisme en plattelandsontwikkeling
  • Midden- en Kleinbedrijf
  • Marktzaken en Sport

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Acquisitie en economische ontwikkeling.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone
  • lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port
  • Kandidaat-lid Raad van Bestuur BGTS Kanaalzone
  • Voorzitter van het bestuur van Stichting Citymarketing Terneuzen
  • Lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
  • Bestuurlijk ambassadeur van provincie Zeeland bij de landelijke Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Adres
J.F. Begijn
Kortenaerlaan 2
4535 BW Terneuzen
Telefoon
14 0115
06 - 104 452 95
e-mail
j.begijn@terneuzen.nl