Jack Begijn (CDA), wethouder, 2e loco burgemeester

Portefeuille

  • Economie
  • Toerisme en plattelandsontwikkeling
  • Midden- en Kleinbedrijf
  • Marktzaken en Sport
  • Wijkwethouder voor Philippine, Westdorpe en de wijken Oudelandse Hoeve/Katspolder in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Acquisitie en economische ontwikkeling.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone
  • lid Toezichthoudend Orgaan North Sea Port
  • Lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
  • Bestuurlijk ambassadeur van provincie Zeeland bij de landelijke Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
  • AB lid Huis van de Techniek (namens VZG -regio Zeeuws Vlaanderen)


Telefoon
14 0115
06 - 104 452 95
e-mail
j.begijn@terneuzen.nl