Jan Lonink (PvdA), Burgemeester

Portefeuille

 • Voorzitter van het college
 • Beleidscoördinatie
 • Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie)
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Havengerelateerde bedrijven
 • Verkiezingen en referenda
 • Veiligheid
 • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.

 

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering North Sea Port
 • Lid Algemene Vergadering BGTS Kanaalzone en kandidaat-lid Raad van Bestuur
 • Lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
 • Bestuurslid Euregio Scheldemond
 • Lid Veiligheidscollege Nationale Politie, Politie Zeeland-West-Brabant
 • Lid Districtscollege en voorzitter Basisteam Zeeuws-Vlaanderen van Nationale Politie, District Zeeland
 • Vertegenwoordiger in AB Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
 • Lid Landelijk Veiligheidsberaad
 • Lid namens de VZG van Economic Board Zeeland
 • Lid Comité van Toezicht OP-Zuid (Operationeel Programma Zuid-Nederland)
 • Voorzitter Stuurgroep Rembrand (Instituut Fysieke Veiligheid /Veiligheidsberaad)
 • Lid OZO

 

Privé nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bazaltgroep (HCO- Den Haag en RPCZ Zeeland), wisselend tijdsbeslag, bezoldiging € 3.000 per jaar
 • Lid Raad van Advies Academie voor Economie & Management Hogeschool Zeeland, tijdsbeslag 3x per jaar, geen bezoldiging
 • Voorzitter “Vrienden van Tragel”, tijdsbeslag 3x per jaar, geen bezoldiging
 • Voorzitter Bio Base Europe Training Center , wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging
 • Voorzitter Schelde Safety Centre, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging

 
Adres
J.A.H. Lonink
Mosselpolderstraat 2
4553 PT  Philippine
Telefoon
14 0115
06 - 538 827 50
e-mail
j.lonink@terneuzen.nl