Jan Princen, gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders en algemeen directeur van de organisatie.

Adres
J.G. Princen
De Deckerstraat 12
4554 CT Westdorpe
Telefoon
14 0115
06 - 518 448 99
e-mail
j.princen@terneuzen.nl