Jeroen de Buck (TOP/Gemeentebelangen), wethouder

Portefeuille

  • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT, inkoop en juridische zaken
  • Burger- en overheidsparticipatie
  • Kunst en cultuur
  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Wijkwethouder voor Axel, Hoek, Zuiddorpe en Terneuzen-Noord (Noordpolder, Zuiderpark-Zuidpolder en Serlippens)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) en hieruit voortvloeiend voorzitter en bestuurslid van de Gemeentelijke Vervoerscentrale
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

 

 

Telefoon
14 0115
06 - 514 214 74
e-mail
J.deBuck@terneuzen.nl