Jurgen Vervaet (CDA), wethouder, 2e locoburgemeester

Portefeuille

  • Economie inclusief midden- en kleinbedrijf (MKB)
  • Onderhoud gebouwen en beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Participatiewet
  • Wijkwethouder voor Overslag, Zaamslag en Terneuzen-Zuid (Oudelandse Hoeve, Katspolder en Zeldenrust)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur en penningmeester Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
  • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
  • Lid Raad van Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
  • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Economische Impuls Zeeland
  • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Telefoon
14 0115
06 - 825 169 69
e-mail
j.vervaet@terneuzen.nl